SCHUNK Intec AB

Ny kraft-moment givare från SCHUNK

SCHUNK har i sitt sortiment ett antal olika kraft-momentgivare med modellen FT som den mest avancerade med en mätonoggranhet på mindre än 1%, en av de mest noggranna givarna på marknaden. Då inte alla applikationer kräver den en sådan mätonoggrannhet har nu SCHUNK utökat sitt program med kraft-momentgivaren FTL, vars pris är lägre men där mätonoggrannheten möjliggör en bredare användning.
Den nya givaren FTL har ett mycket kompakt inbyggnadsmått och inga störande konturer vilket gör den mycket lämplig i inbyggnadsapplikationer. Det attraktiva priset gör också att förutsättningarna för en mer utbredd användning av denna typ av givare nu möjliggörs. Givaren har integrerad elektronik vilket även det bidrar till en komplett och kompakt inbyggnad. FTL har sex unika mätområden där krafter kan mätas upp till 150N samt vridmoment upp till 3Nm med en maximal mätonoggrannhet på 3% av det uppmätta värdet. Signalen samplas internt till 1.5 kHz med 12 bitars analog upplösning. FTL kan momentant belastas med upp till tre gånger den nominella lasten. Med kontinuerlig mätning och signalöverföring i realtid kan mycket effektiva reglerkretsar skapas. Konfiguration och signalanalys är möjlig via RS232 eller CAN-buss. Givaren kan användas i en mängd olika applikationer där den inre mekaniska belastningen behöver mätas, som extern givare för servicerobotar alternativt som komplement i industrirobotapplikationer för effektiv kraftreglering. Givaren fungerar med 12–24 volt och är därför idealisk för mobila applikationer.

http://se.schunk.com/se_en/gripping-systems/#/category/gripping-systems/handling/monitoring-measuring-and-regulating/measuring-sensors
Publicerad
2016-05-02
Bilder