SCHUNK Intec AB

Med de nya SCHUNK gripdonen PGN-plus-P och PGN-plus-E har vi förbättrat beprövad teknik

Den nya pneumatiska PGN-plus-P har förbättrad tandstyrning, permanent smörjning med inbyggda smörjfickor samt maximal kraft för högre laster. PGN-plus-E är den nyutvecklade elektriska motsvarigheten till storsäljaren PGN-plus.
Nya gripdonet PGN-plus-P höjer ribban ytterligare för pneumatiskt drivna universalgripdon. Med det elektriskt drivna gripdonet SCHUNK PGN-plus-E kan de stora fördelarna med den pneumatiska produktvarianten direkt överföras till mekatronisk hantering.

”Förbättra beprövad teknik” har varit SCHUNKs motto under utvecklingen av nästa generations storsäljare. Nytillskottet SCHUNK PGN-plus-P kännetecknas främst av tre tekniska innovationer. För det första har gripdonet försetts med en förbättrad flertandsstyrning. Genom att göra stödytorna mellan de sex lastbärande skuldrorna i den patenterade flertandsstyrningen större klarar gripdonet större moment och kan därmed förses med längre gripfingrar. För att säkerställa perfekt passform slipas varje enskild grundback manuellt och anpassas till respektive hus i den nya gripargenerationen. För det andra tillhandahålls permanent smörjning via smörjfickor i styrningen. Speciellt när det gäller korta slag säkerställer minimalmängdsmörjning en snabb och jämn fördelning av smörjmedlet. Gripdonet är därmed i det närmaste underhållsfritt och har avsevärt längre livslängd. Den tredje tekniknyheten är att SCHUNK PGN-plus-P har en drivkolv med större yta som ökar gripkraften och möjliggör hantering av tyngre arbetsstycken. Som ett första steg kommer det nya, banbrytande gripdonet att lanseras i storlekar från 50 till 125. En utvidgning till alla befintliga PGN-plus-enheter är planerad.

Mekatroniskt universalgeni

SCHUNK PGN-plus-E är världens första digitalt styrda, mekatroniska gripdon med patenterad flertandsstyrning. Precis som sin förebild har SCHUNK PGN-plus-E en modifierad flertandsstyrning som klarar större moment, en ficka för kontinuerlig smörjning i styrningskonturen och beprövad kinematik med diagonal dragning och större yttäckning i alla slagpositioner. Det mekatroniska universalgripdonet drivs av en borstlös DC-servomotor. Detta garanterar permanent hög processtabilitet och lång livslängd med minimalt underhållsbehov. Det mekatroniska universalgripdonet underlättar övergången från pneumatiska till elektriska komponenter. Dess skruvförband har samma mönster som den pneumatiska motsvarigheten och styrningen av 24 V-gripdonet sker enkelt via digitala in- och utgångar. Upp till två griparpositioner kan även övervakas med en M8 standardanslutning. Den nödvändiga elektroniken för styrning och matning är redan helt integrerad i den kompakta modulen. Därmed krävs inget extra utrymme i styrskåpet – till skillnad från de flesta mekatroniska moduler på marknaden där styrenheterna kräver mycket plats och ibland även ytterligare styrskåp. Det krävs varken ingående mekatroniska kunskaper eller särskild programmering för att komma igång. Gripkraften hos SCHUNK PGN-plus-E kan ställas på fyra olika nivåer. Gripdonen kommer till en början att levereras i storlek 80 under våren 2016. Fler storlekar är planerade.

Stort tillbehörsprogram

Till både SCHUNK PGN-plus-P och SCHUNK PGN-plus-E finns ett unikt tillbehörsprogram. Alla tänkbara automationstillämpningar kan implementeras i processer med de universella gripdonen. Allt från laddning av bearbetningscenter och maskiner i gjuterier till monteringsapplikationer inom fordons- och elektronikindustrin. Gripdonen kan även användas för känslig hantering inom medicin- och läkemedelssektorn, de är även lämpliga för användning i områden med höga temperaturer, föroreningar och aggressiva media som i renrum. På förfrågan kan modulerna levereras med fjädermodul som mekaniskt bibehåller gripkraften, enheter för kompensering av vinkelsnedställning samt i dammskyddade utföranden eller i versioner med extra hög precision. Dessutom finns ett stort urval av givare, som exempelvis induktiva beröringsfria lägeskopplare, magnetströmställare och lägesgivare.

http://www.youtube.com/watch?v=BniwdHC5Vhs
Publicerad
2016-03-02
Bilder
Dokument