Micro-Epsilon Sensotest AB

Laserskanners

scanCONTROL
Typiska applikationer:

Profil, bredd, höjd, djup, kant, spår, fog, vinkel, rundhet, närvaro, jämnhet, deformation...
Laserskanners från scanCONTROL-serien tillhör de kraftfullaste profilsensorerna som finns med avseende på noggrannhet och mätfrekvens. De olika modellerna är lämpliga för industriell användning inom ett stort antal olika mätapplikationer. För-programmerade skannrar kan användas för generella mättillämpningar och för maskinintegratörer finns modeller för kundspecifika program.
Publicerad
2016-04-05
Bilder