Omron Electronics AB

Kvalificerad produktmärkning i slaget mot förfalskningar

Förfalskade läkemedel har blivit en global mångmiljonindustri som även innebär ett stort hot mot vår säkerhet. På läkemedel har alla rätt att ställa de högsta kraven.
En läkemedelsförpackning är inte längre bara en förpackning och bärare av varumärke och konsumentinformation utan ska även tjäna som garant för att innehållet är vad det utger sig för att vara. Det säger Mikael Ny, Product Marketing Manager på Omron. Ett viktigt område för Omron är produkt- och kvalitetskontroll i produktion med hjälp av kamerasystem. Omron är ett globalt företag med mer än 37 000 anställda i 35 länder. Genom att avsätta 7 procent av sin omsättning (55 miljarder kronor 2014) tillhör man ett av de 100 mest innovativa företagen i världen.

Möjligheten att spåra enskilda produkter genom hela leveranskedjan till konsument blir allt viktigare för läkemedelsindustrin (även livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin). Med målet att bekämpa den växande marknaden av förfalskade produkter och uppfylla information till konsument har flera initiativ och lagstiftningsåtgärder vidtagits globalt.

Inom EU finns nu direktivet mot förfalskade läkemedel (2011/62/EU) som gäller för receptbelagda läkemedel (och receptfria läkemedel som säljs över disk) och ska vara infört före utgången av 2018.

Med målet att förhindra att falska läkemedel kommer in i den legala distributions-kedjan och hotar folkhälsan föreskriver direktivet att läkemedel ska förses med en unik identitet och säkerhetsförslutning.

EFPIA (European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations) anser att 2D kod är det mest effektiva och tekniskt lämpliga systemet för närvarande.

Den unika identiteten, i form 2D data matrix-kod*, ska bland annat innehålla en unik seriell kod för respektive för packning och producent. Koden registreras under produktion och lagras i en gemensam central databas. Varje led i distributionskedjan har möjlighet att registrera avvikelser (skadade förpackningar etc). Slutligen kontrolleras förpackningens kod mot databasen av apotek innan utlämning till kund.

För att i produktion säkerställa att 2D koden inte bara är läsbar utom dessutom håller högsta kvalitet har Omron ett avsyningssystem (FH) med som konfigureras med validerade verktyg och därför kan implementeras i ny eller befintlig utrustning som ”black-box” och därmed inte kräver omfattande dokumentation. FH kan användas med upp till åtta kameror för flexibel samtida produktions- och kvalitetskontroll av olika koder, text med mera.
Publicerad
2016-03-30
Bilder