SCHUNK Intec AB

Kraftpaket med precision för modern svarvning

För att kunna utnyttja moderna svarvar och multimaskiner fullt ut, behövs precisa, stabila och servicesnåla svarvchuckar. För att möta dessa krav har SCHUNK utvecklat ROTA NCF plus 2.
En nykonstruerad kolvstyrning möjliggör att chuckens fästskruvar helt omsluts av den härdade chuckkroppen och det leder till en osedvanligt vridstyvstyv och precis chuckkropp. Alla funktionsdelar i ROTA NCF plus 2 är härdade och slipade. En förbättrad tätning förhindrar också inträngning av skärvätska. Speciellt är det modulärt uppbyggda centrumet med sina utbytbara hylsor, detta i kombination med ett stort centrumhål, ökar avsevärt chuckens användningsområde. Förutom standarhylsa för att täta av centrumhålet, finns också hylsor för ställbart anslag, med utsötare och med nipplar för invändig kylning. Vid höga varvtal, ger den som standard, inbyggda vikten för centrifugalkraftskompensering en extra tillskott av hållkraft på arbetsstycket. Ett optimerat och integrerat smörjsystem ser till att repeternoggrannhet och spännkraft alltid bibehålls. Dessutom förlänger det serviceintervallet. Detta kraftpaket finns i storlekarna 185, 215, 260 och 315mm Chuckarna har, beroende på storlek, spännkrafter på mellan 72 och 160kN och möjliga varvtal mellan 4000 och 6000rpm. Då chuckarna kan levereras både med antingen 1/16" x 90° eller 1.5mm x 60° serration, finns möjlighet att använda befintliga mjuka överbackar.

http://se.schunk.com/se_en/clamping-technology/#/series/rota-ncf-plus-2
Publicerad
2016-05-02
Bilder