Nord Drivsystem

Intelligent och anpassningsbar drivstyrning

Hybrida lösningar för centraliserad och distribuerad drivstyrning.
På ELMIA Automation visar NORD DRIVESYSTEMS smarta styrlösningar för synkrona motorer och induktionsmotorer. Presentationens huvudfokus är frekvensomriktarserien SK 200E. Dessa tekniskt avancerade enheter ligger i framkant av elektronik för distribuerad drivstyrning och har en inbyggd positioneringsfunktion, högsta möjliga överbelastningskapacitet och ett mycket brett effektintervall (0,25 kW till 22 kW). Nord visar frekvensomriktarnas stora flexibilitet, och då särskilt i storskaliga installationer med centraliserad automation. Då de normalt styrs av en fältbuss eller industrinätverk kan de enkelt och snabbt kopplas bort via en omkopplare, vilket är användbart vid till exempel underhåll. Uppgifter så som positionering tas då över av den omriktarinbyggda PLC:n. Om kommunikationen med ett styrsystem på högre nivå oväntat bryts kan en SK 200E fortsätta köra viktiga processteg själv för att minska produktionsbortfall.

http://www.nord.com
Publicerad
2016-03-31
Bilder