Micro-Epsilon Sensotest AB

Helautomatisk ytinspektion av lackerade bilkarosser

Robotassisterade reflect CONTROL PSS 8005 system
En perfekt lackerad yta är en av de viktigaste uttrycken för en bil, och representerar ett mycket emotionellt kvalitetsvärde för kunden. För att optimera karossens lackerade yta används två till fyra (beror på cykeltiden) robotassisterade reflectCONTROL PSS 8005 system som in-line inspekterar varje bilkaross. Defekterna mäts i sidled och i djupled och klassificeras utifrån kataloger och som option kan även markering av felen göras med automationCONTROL 8005 PSS 8005.MQ systemet ihop med ATENSOR-LS1 teknologin*. På det här viset kan uppföljningsarbeten och processförbättringar enkelt göras efter behov.

http://www.micro-epsilon.se/measurement-systems/Paint-Inspection/karosserie/index.html
Publicerad
2016-04-05
Bilder