Omron Electronics AB

G9SE säkerhetsreläer med push-in anslutning

Med push-in anslutningar i fronten kortas installationstiden med mer än 50%. G9SE består av tre olika modeller som kan användas till alla vanliga säkerhetsapplikationer. De olika modellerna täcker in behov för 1- och 2-kanals inkoppling, manuell- eller automatisk återställning och upp till 4 säkra utgångar med eller utan tidsfördröjning.
G9SE kan med användas tillsammans med en mängd olika säkerhetsanordningar såsom nödstopp, dörrkontakter och optiska skydd.
Med tydliga LED-indikeringar ges en intuitiv, visuell diagnostik för in- och utgångar. Den snabba svarstiden på max. 15 ms ger korta säkerhetsavstånd, speciellt viktigt för kompakta maskiner. G9SE reläer har upp till fyra olika säkerhetsutgångar med märkström 5 A, samt en PNP transistorutgång.
Typiska applikationer är 1- och 2-kanals nödstoppfunktion för dörrar, vakter och säkerhetsljusridåer. Med en byggbredd på endast 17,5 mm för två säkerhetsutgångar och för fyra utgångar 22,5 mm bidrar G9SE till kompaktare installationsyta.
G9SE-221-T, som också har 22,5 mm byggbredd, har två säkerhetsutgångar samt två frånslagsfördröjda säkerhetsutgångar med valbar fördröjning upp till 5 eller 30 sekunder. I båda alternativen kan inställning göras i 16 steg.
Nya G9SE säkerhetsreläer uppfyller ett brett utbud av europeiska och internationella säkerhetsstandarder som; EN ISO 13849:2008 PLe Safety Category 4, IEC/EN 60947-5-1/EN 62061 SIL 3, UL508, CAN/CSA C22.2 No. 14. De uppfyller även EN81-1 and EN81-2 vilket gör dem lämpliga för användning i hissapplikationer.
Publicerad
2016-03-30
Bilder