SCHUNK Intec AB

EGL 90 speciellt utvecklat för industriella applikationer

Schunk EGL 90 är ett av de mest kraftfulla mekatroniska gripdon på marknaden med gripkraft 50 och 600 N.
Gripdonet är speciellt utvecklat för att användas i industriella applikationer.
Gripkraft, fingerposition samt stängningshastighet är fritt programmerbara och ger gripdonet utmärkta förutsättningar att hantera olika typer av gripobjekt.
Den maximala slaglängden är 42,5 mm och med ett formgrepp kan laster upp till 3 kg hanteras.

Eftersom fingerpositionen, stängningshastigheten och gripkraften är fritt programmerbara inom en maximal slaglängd på 42,5 mm per finger, kan olika komponenter med en vikt på upp till 3 kg hanteras.
Genom att anpassa gripfingrarnas utgångsposition och anpassas till storleken på gripobjektet kan cykeltider reduceras.

All elektronik är integrerad för att spara utrymmer i applikationen och tillåter decentraliserad styrning tack vara matningsspänning 24 V.
Tack vare nyttjandet av ProfiBus DP och CAN-Bus blir tiden för installation och drifttagande minimal. EGL90 är även försett med en USB-port.

EGL90 är helt anpassat för att integreras med SCHUNKs övriga produkter, exempelvis verktygsväxlare, vilket möjliggör snabb integration i redan befintliga system.
De vanligaste applikationerna finns inom montage, pick & place eller i lab & testmiljöer.

http://www.se.schunk.com/schunk/schunk_websites/news/news_detail.html?article_id=25644&country=SWE&lngCode=SV&lngCode2=EN
Publicerad
2016-03-02
Bilder