Utställarguide


Checklista - Deadlines

Ju tidigare du gör dina beställningar desto smidigare går ditt mässdeltagande.

Nedan hittar du de viktigaste hålltiderna inför ditt mässdeltagande. Observera att varje deadline är absolut sista datum men du kan gärna göra dina beställningar i god tid innan.

Deadline

Aktivitet / Kontakt

Omgående Hotellbokning
Boka boende online

Så snart som möjligt

Utställarkort & Byggnationskort 

den 31 augusti

Utställarsupport - monterbeställningar

Monia Ly

den 31 augusti

Monterdesign
monterdesign@elmia.se

 

Elmias utställarförsäkring
Hans Thunström, Länsförsäkringar
Tel: +46 739 64 27 50
E-post

 

Elmia Transportservice
Tel: +46 36 15 22 85, +46 36 15 22 86
Fax: +46 36 16 66 80
E-post

 

Spedition/Transport Utrikes
Tel:+46 31 337 05 07
E-post

In- och utflyttningstider

Mässan äger rum i hall C, inflyttning sker via leveransinfarten vid vaktkuren mittemot Kinnarps Arena. Här hämtar ni era byggnationskort. 

 

Inflyttning Avtalsleverantörer Babyproffsen

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

Onsdag 21 september / 08:00-16.00 Servicebemanning 08:00-16.00
Torsdag 22 september / 08:00-18.00 Servicebemanning 08:00-18.00

Montrarna måste vara klara senast 22 september kl 18:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Inflyttning Övriga utställare (ej avtalsleverantörer)

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

Onsdag 21 september / 08:00-16.00 Servicebemanning 08:00-16.00
Torsdag 22 september / 08:00-16.00 Servicebemanning 08:00-16.00
Fredag 23 september / 08:00-18.00 Servicebemanning 08:00-18.00

Montrarna måste vara klara senast 23 september kl 18:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning Avtalsleverantörer Babyproffsen

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

Fredag 23 september / 18.00-22.00 Servicebemanning 08:00-18.00

OBS! Kl 18:00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning Övriga utställare

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

Söndag 25 september / 16.00-22.00 Servicebemanning 08:00-18.00

OBS! Kl 16:00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

Utställarparkering   

Finns på hänvisad parkeringsplats utanför leveransinfarten. Parkeringsbiljetter finns i informationen på mässan i Lobby Syd. Kostnad 60:- ink. moms, gäller både inflytt och mässdagen. Parkeringsbiljetter faktureras eller betalas på plats. P-automater finns för kontant- och kortbetalning. 

Mässans öppettider

Fredag 23 september 10.00-18.00
Lördag 24 september 10.00-18.00
Söndag 25 september 10.00-16.00

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan en timme före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Glöm inte att beställa personliga utställarkort till personalen i montern. Logga in på Mina sidor och registrera enkelt de som ska bemanna montern!


Gods och transporter

Du kan skicka gods till Elmia. Här hittar du leveransadresser och övrig information kring gods och transport. FÖR ALLA UPPDRAG GÄLLER NSAB 2000.

Märkning av gods

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant enligt nedan:

Leveransadress:

Elmia AB
Allt För Barn & Baby/ Hall C
554 54  Jönköping

Märk gods med ert:
Företagsnamn
Monternummer
Kontaktperson och telefonnummer

Leverans av gods före mässan

 • Lossning sker automatiskt vid ankomst till mässområdet enligt gällande prislista.
 • Vid behov av lagring före eller efter mässan kontakta Elmia Transportservice.

Elmia Transportservice

Elmia Transportservice ansvarar inte för gods som är avställt i obemannade montrar. Vi rekommenderar att ni som utställare tecknar en heltäckande utställarförsäkring.

Elmia Transportservice – se Vem svarar på vad? för kontaktinfo

Servicebemanning under mässan

Truckhjälp

Tid utöver bemanningstiden bokas hos Elmia Transportservice, senast 2 veckor före mässan.

Lagring av tomemballage debiteras enligt gällande prislista

 • Lagring av tomemballage debiteras enlig gällande prislista.
 • Viktigt att emballaget märks med företagets namn och monternummer. Märklappar finns att tillgå hos Elmia Transportservice utanför Hall D och i Lobby Nord/Syd.
 • Efter mässans slut får ni tillbaka tomemballaget efter att mattorna är borttagna i gångarna.

Efter mässan - viktigt att tänka på

 • Utflytt får ske först efter att mattorna tagits bort från gångarna.
 • Godset som ska transporteras måste vara tydligt märkt. Det ska även finnas en utskriven fraktsedel där det framgår vem som betalar frakten och vilken speditör som kör godset. 
 • Du bokar själv transporten hos en speditör.
 • Lämna godset i din monter.

Övriga tjänster

 • Placering av gods i monter enligt anvisningar
  Elmia placerar era maskiner eller redskap efter era önskemål. Skicka skiss med anvisningar till Elmia Transportservice.
 • Uthyrning av liftar
  Förbeställ din lift hos Elmia Transportservice. OBS! Elmia kräver godkänt förarbevis på allt arbete i och framförande av lift.
 • Bandning
  Vi bandar ert gods efter mässans slut.
 • Uthyrning av personal
 • Försäljning
  Diverse förpackningsmaterial finns till försäljning.

Kontakta Elmia Transportservice för mer information.


Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringsbiljett

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan, korten är även giltiga under in- och utflytt. Korten är personliga.

Registrera din monterpersonal så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut utställarkort och byggnationskort” registrerar du din monterpersonal och skriver ut korten.

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.

Gör din beställning av byggnationskort så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut utställarkort och byggnationskort” registrerar du dina monterbyggare och skriver ut korten.

Fakturering

Grundavgift

Faktureras i samband med att orderbekräftelse sänds ut. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras tre månader före mässan. Betalning sker senast 60 dagar före mässans öppnande.

Övrig fakturering

Övriga servicefakturor, entrékort, truckservice m.m. faktureras efter mässan. Betalningsvillkor för dessa är 20 dagar netto.
För samlingsmontrar gäller att samtliga kostnader debiteras huvudutställaren.


Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Elmia utställarförsäkring villkor

Kompletta försäkringsvillkor

Tryggt mässdeltagande

Information om försäkringen finner du här


Vem svarar på vad?

Personal / Ansvarsområde Tel / Fax
Elmias växel Tel: +46 36 15 20 00
Fax: +46 36 15 22 29
Mässansvarig
stefan.carlsson@elmia.se
Tel: +46 36 15 21 33
Monterdesign
Monia Ly
Tel: +46 36 15 21 26
Internet, Data, IT
IT-support
Tel: +46 36 15 22 27
Elmia Transportservice
Mikael Bergdahl
Thomas Friman

Tel: +46 36 15 22 85
Tel: +46 36 15 22 86
Spedition / Transport Utrikes
E-post
Tel: + 46 31 337 05 70
Elmia Utställarförsäkring
Hans Thunström, Länsförsäkringar
E-post
Tel: + 46 73 964 27 50
Direkttelefoner under mässan
Infodisk Lobby Syd

Tel: +46 36 15 21 18

Alkoholbestämmelser

Elmias restauratör Sodexo AB har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och konferensavdelning. Det innebär att du som utställare måste vända dig till Sodexo om du vill servera alkohol i din monter.

Sodexo restauranger levererar då direkt till er monter enligt gällande prislista. Servering av alkoholhaltliga drycker måste enligt alkohollagen hanteras av serveringspersonal.

Sodexo restauranger ombesörjer uthyrning av serveringspersonal. Det är inte tillåtet att ta med egen alkohol eller serveringspersonal.

Alkohol får serveras tidigast från och med kl 11.00.

Vid frågor vänligen kontakta: Beata Magnusson, 036-15 21 56, beata.magnusson@sodexo.com