In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-04-07, kl 06.00-08.00 Servicebemanning 06.00-17.00

Montrarna måste vara klara senast 2015-04-07, kl 08.00.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-04-08, kl 15.30-19.00 Servicebemanning 08.00-19.00

Konferensprogrammet

Konferensprogram Elmia Äldre 7-8 april 2016

Se programmet