Allmänna bestämmelser Elmia AB

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

 

Konferensprogrammet

Konferensprogram Elmia Äldre 7-8 april 2016

Se programmet