Här träffar du rätt

I direkt anslutning till konferenslokalerna arrangeras en mässa där du har alla möjligheter att marknadsföra dig, dina produkter och tjänster. Du har chansen att få direktkontakt med våra besökare som är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biståndshandläggare
 • Distriktssköterskor
 • Enhetschefer
 • Kvalitetsutvecklare
 • Läkare
 • Omvårdnadspersonal
 • Politiker
 • Socialchefer
 • Sjukgymnaster
 • Sjuksköterskor
 • Socionomer
 • Tandvårdspersonal
 • Upphandlingsansvariga
 • Verksamhetsföreträdare