Om Elmia Äldre

Elmia Äldre är mötesplatsen för alla som har ett intresse av äldrefrågor. Hit kommer alla som arbetar professionellt med äldre.

På mässan där du som utställare får ett unikt tillfälle att möta dina kunder för att presentera dina produkter och tjänster som gör åldrandet roligare, enklare och tryggare. Här får du möjlighet att möta din målgrupp på ett sätt som kan vara svårt att få till i vardagen. Vi erbjuder en lönsam mötesplats där du kan marknadsföra och sälja dina produkter och tjänster till just din målgrupp.

Givna mötesplatsen med dina kunder

Mässan vänder sig såväl till politiker och upphandlingsansvariga som enhetschefer, verksamhetsföreträdare, arbetsledare, undersköterskor, arbetsterapeuter och övrig personal som arbetar med vård och omsorg av äldre.