Elmia Äldre konferensen 7-8 april 2016

 

Elmia Äldrekonferens 7-8 april 2016Konferensen är en unik möjlighet för alla som arbetar professionellt med äldrefrågor att ta del av ny kunskap och få inspiration för sitt fortsatta arbete. Ny teknik, äldres möjlighet att påverka sin vardag, psykisk hälsa och etik är bara några av de ämnen som behandlas under Elmia Äldrekonferensen.

Ett stort antal kompetenta och inspirerande föreläsare deltar i programmet. Mustafa Can, känd journalist, författare som både sommar- och vinterpratat i radio kommer att tala om den växande grupp pensionärer med utländsk bakgrund. Pär Johansson, grundare och chef för Glada Hudik-teatern talar om det goda ledarskapet i en föreläsning där humor blandas med allvar.

Kompetensutveckling för äldrevårdpersonal

Elmia Äldre riktar sig till alla som arbetar professionellt med äldrefrågor. Besökarna kommer främst från följande yrkesgrupper:

  • Arbetsledning inom äldrevården
  • Sjuksköterskor
  • Omvårdnadspersonal
  • Rehabpersonal
  • Socionomer
  • Läkare
  • Tandvårdspersonal
  • Kvalitetsutvecklare

Över 2 000 personer besökte Elmia Äldre 2014.

Konferensprogrammet

Konferensprogrammet för Elmia Äldre 7-8 april 2016

Se programmet.