Elmia Äldre konferensen 24-25 april 2018

 

Elmia Äldrekonferens 7-8 april 2016Konferensen är en unik möjlighet för alla som arbetar professionellt med äldrefrågor att ta del av ny kunskap och få inspiration för sitt fortsatta arbete. Ny teknik, äldres möjlighet att påverka sin vardag, psykisk hälsa och etik är bara några av de ämnen som behandlas under Elmia Äldrekonferensen.

Kompetensutveckling för äldrevårdpersonal

Elmia Äldre riktar sig till alla som arbetar professionellt med äldrefrågor. Besökarna kommer främst från följande yrkesgrupper:

  • Arbetsledning inom äldrevården
  • Sjuksköterskor
  • Omvårdnadspersonal
  • Rehabpersonal
  • Socionomer
  • Läkare
  • Tandvårdspersonal
  • Kvalitetsutvecklare