Joliv AB

Verksamhetsstöd för vård- & omsorgsboende

Mobil OMSORG för boende är ett IT-baserat verksamhetsstöd, från vårdplanering och schemaläggning till genomförande och uppföljning.
Mobil OMSORG för boende hjälper verksamheten att ha komplett och uppdaterad information om varje individs unika behov.

Många dagar ser nästan likadana ut där bara avvikelserna ska behöva hanteras. Väl hos de boende är det viktigt att allt blir gjort som planerat. Ni ser enkelt vad som ska göras hos vem och när, eller när gruppaktiviteter ska genomföras. Med tillgång till aktuell och uppdaterad information löper arbetet smidigt.

Genom att registrera vad som utförs hos de boende är det möjligt att följa upp vilken hjälp den boende fått, och planering och genomförande kan anpassas på bästa sätt.

Mobil OMSORG ger en bättre dag.

http://www.joliv.se
Publicerad
2016-03-30
Bilder