ErgoNova AB

Modern gungstolsterapi

Förbättrad livskvalitet utan behov av medicinering. Gungstolsterapi visar konkreta resultat med ökad trivsel och välbefinnande hos personer som drabbats av demens.
En större medvetenhet inom ämnet kognition kommer att bidra till både minskat lidande och ökat välbefinnande, vilket ökar vårdtagares livskvalitet.

Gungstolsterapi är en lovande, innovativ metod som förbättrar livskvaliteten för vårdtagare och minskar medicineringen. En studie visar att individen efter gungning var mindre rädd, mindre deprimerad och i bättre balans. Gungstolsterapi bidrar dessutom till en lugnare miljö på de enheter där demensdrabbade finns.

Den amerikanska tidskriften American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias® (AJA) rapporterar om en studie som genomfördes under två år på ett vårdhem som specialiserat sig på demensvård för äldre personer. Den aktuella undersökningen visar att äldrevården kan införa gungstol med gott samvete och med gott resultat.

Användandet av ErgoNovas gungstol är säkert och praktiskt och erbjuder både avslappning samt mentalt och fysiskt stöd.

"Vårdpersonalen upplevde att 20 minuters gungning motsvarade 5 mg Sobril", det säger Ola Polmé, specialiserad sjuksköterska, författare och föreläsare inom demensvård.
Publicerad
2016-03-17
Bilder