Cultura Aktivitet & Inspiration

Leva Livet - med Kulturarkivet & Digital teknik!

Idag handlar det mycket om välfärdsteknologi, hur vi med digital teknik kan finna nya metoder och arbetssätt som utvecklar och hjälper till att skapa en bättre vardag i vård och omsorg. Kulturarkivet är en helt ny produkt - en idébank med färdiga aktivitetskoncept - som kan beskrivas som en handledning i det sociala innehållet.
Med 30 års erfarenhet som undersköterska och projektledare har Ankie Lidberg skapat Kulturarkivet. Kulturarkivet är en idébank med färdiga aktivitetskoncept som bygger på två komponenter: Reminicens och musik i vården -kopplat till Spotify. Syftet med Kulturarkivet är att personal i vård och omsorg, snabbt, enkelt och utan förkunskaper ska kunna bryta en grå vardag med kultur och sociala aktiviteter.

Reminicens är en metod där man samtalar och arbetar med kultur, historia och traditioner för att locka fram minnen från det förflutna. Genom att varva textläsning och samtal med musik -väcks ännu fler känslor och minnen.– Att känna igen sig i ett välbekant sammanhang, skapar välbefinnande och en känsla av trygghet. Detta kan leda till att en del människor får större lust att kommunicera, säger Ankie Lidberg, vars företag utvecklat Kulturarkivet.

Innehållet i Kulturarkivet är en blandning med historiska händelser, högtider, årstider, dikter, humor, frågesporter och tips på samtalsämnen. Som ett komplement till detta finns färdiga musiklistor efter tema. Med en symbol i Kulturarkivet finns det förslag på vilken musiklista på Spotify som passar till temat, avslutar Ankie Lidberg.

http://www.cultura-aktivitet.se
Publicerad
2016-04-04
Bilder