Välkommen till Elmia Äldre 7-8 april

Elmia Äldre 7-8 april 2016 i Jönköping

Elmia Äldre är mötesplatsen för alla som arbetar med äldrefrågor. God äldreomsorg innebär att kunna möta utmaningar. Hur bemöter och hanterar personalen inom äldrevården frågor som missbruk, psykisk ohälsa och etik?

Årets konferens har titeln "Olika åldrande - lika villkor?" och fokuserar på äldreomsorgens viktigaste framtidsfrågor - kunskap, kompetens och hur man blir en attraktiv arbetsplats.

Kända föreläsare lyfter viktiga frågor

Ämnen som missbruk, psykisk ohälsa, etik och meningsfulla aktiviteter behandlas under i konferensen 7-8 april. Mustafa Can talar om att åldras i ett främmande land och Pär Johansson med erfarenhet från Glada Hudikteatern talar om det personliga bemötandet och allas lika värde.

Hur är maten på våra äldreboenden?

Kl 12.15 torsdagen den 7 april kan du höra SPF Seniorernas undersökning om maten på äldreboenden i Jönköpings län.

Media har tillgång till hela konferensprogrammet, se programmet.

Ackreditera dig här.

Välkommen!

Elmia Guide

Elmia Guide

Kartor, utställarförteckning, öppettider och information.

Ladda hem appen (Google Play)

Ladda hem appen (App Store)