Historik

Antalet äldre i Sverige växer och idag beräknas närmare 1,8 miljoner svenskar vara 65 plus. Tendensen pekar på en fortsatt ökning. Förändringen av demografin skulle därför kunna utgöra en utav de största utmaningarna vi står inför i framtiden.

Idag har skett en stor förändring i utbudet av vård och omsorg till de äldre. Tidigare var detta enbart en uppgift för kommuner och landsting, men nya reformer och regler har öppnat upp för allt fler aktörer. Marknadsföringen blir central och de gamla upparbetade kanalerna inom kommuner och landsting bryts sönder i takt med att nya alternativ uppstår.

På Elmia Äldre har du ett unikt tillfälle att skapa personliga möten med alla som har ett professionellt intresse för äldre, äldrevård och omsorg. Mässan har anordnats av Elmia och Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan i Jönköping har sedan år 2001. Elmia Äldre har kommit att bli en levande mötesplats för nätverksskapande och informationsutbyte mellan olika aktörer i samhället som på något sätt arbetar med den äldre människan.