Om Elmia Äldre

Elmia Äldre är en mötesplats med äldre i fokus. Under två dagar arrangeras en konferens för alla som som arbetar inom vård och omsorg av äldre. Under konferensen kan du öka din kompetens och få veta vad som händer inom äldreområdet.

Sedan 2001 har Elmia och Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan genomfört äldrekonferenser för yrkesverksamma inom äldresektorn. 2010 arrangerades för första gången en mässa i samband med konferensen.

Professionell mötsplats kring äldrefrågor

Bakom Elmia Äldre står Elmia i samarbete med Hälsohögskolan i Jönkköping, Famna och Region Jönköpings län.

Mässa mitt i konferensen

I år kommer vi arrangera en mässa mitt i konferensen. Utställarna kommer att finnas i direkt anslutning till konferenslokalen. Här kan du som besökare klämma, prova och prata med utställarna om det senaste utbudet av produkter och tjänster på marknaden.

Välkommen 7-8 april 2016!