Posterutställning

Välkomen att se de utvecklingsarbeten, tankar och idéer som pågår ute i verksamheterna. Vi har 15 medverkande i posterutställningen och bästa poster kommer att prisas.

Torsdagen den 7 april, kl 15.00-16.30 hålls ett seminarium då vi går runt och tittar på posterutställningen. Deltagarna i posterutställningen presenterar sitt arbete.

Medverkande i posterutställningen:

  Titel Presentatör
1. Inom stadsdel Öster i Borås Stad utvecklar brukare och personal verksamheten tillsammans Christina Vinge Appelkvist, Borås stad
2. Kvalitetsregistret Senior alert bidrar till bättre munhälsa bland äldre inom vård och omsorg Susanne Lundblad, Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län
3. Ökad livskvalitet hos sårpatienter i Nässjö Margareta Lägervik, Nässjö Kommun 
4. Teknik + äldre = meningsfull aktivitet Annelie Möller, Ergonomika 
5. Personcentrerad dokumentation och uppföljning -PDU  Louise Gehandler, Bräcke diakoni
6. Kan "Funktionellt balanstest för geriatriska patienter" prediktera fall?  Christina Skånberg, Södermalm Rehab Södra, Stockholms läns landsting 
7. Uppsökande verksamhet inom anhörigstödet Carin Wiberg, Jönköping kommun 
8. Sund Smart Stark Senior!  Gustav Wass, Smålandsidrotten 
9. Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic, Linköping kommun 
10. Att förebygga och behandla tryckskador. Så här arbetar vi i Jönköpings kommun Malin Munter, Jönköping kommun 
11. Stress i slutet av arbetslivet ökar risken för nedsatt fysisk funktion i hög ålder  Charlotta Nilsen, Karolinska institutet 
12. Kålgårdens äldreboende
Där tiden aldrig står still - då tankar blir verklighet
Lina Larsson, Jönköping kommun
13. Ta det på en höft Eva Timén, Folkhälsoavdelningen Region Jönköpings län
14. Män och melanom Eva Ulff, Länssjukhuset Ryhov
15. Kulturaktiviteter med äldre Eva Timén, Folkhälsoavdelningen Region Jönköpings län