Elmia Äldre 24 – 25 april ställs in

 

Bästa konferensdeltagare och besökare!

Vi har tagit det svåra beslutet att ställa in Elmia Äldre 2018. Anledningen till detta är att det anmälda deltagarantalet tyvärr är för lågt.

Det är aldrig roligt att behöva fatta ett beslut om att ställa in ett evenemang. Vi beklagar detta besked, och hoppas att få se er vid ett annat tillfälle.

Med vänlig hälsning,

Styrgruppen för Elmia Äldre, Susanne Johannesson och Sofi Fristedt, Hälsohögskolan, Jönköpings Universitet

Mässteamet för Elmia Äldre genom projektledare Stefan Carlsson, Elmia AB