Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och skyddar dig och dina uppgifter på flera sätt. Här kan du läsa vår integritetspolicy för Elmia AB.

Elmia respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning, branschregler och etiska normer. Vårt arbete är anpassat till GDPR, General Data Protection Regulation, EU-förordning nr 2016/679 (Dataskyddsförordningen), som gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018.

Elmia AB (organisationsnummer 556354-2413) har ansvar för behandlingen av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy, oavsett på vilket sätt vi samlar in dessa uppgifter. När du registrerar dig innebär det att Elmia behandlar dina personuppgifter enligt följande villkor:


Insamling och behandling av personuppgifter

Elmia samlar in personuppgifter på flera olika sätt, antingen direkt från dig eller från våra samarbetspartners.

Genom Elmias digitala kanaler erbjuder vi dig att beställa information, ställa frågor, köpa biljetter och registrera dig till våra mässor och andra event. När du registrerar dig lämnar du oss uppgifter om bland annat namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och eventuellt också det företag du arbetar på. För att vi ska kunna förbereda ditt besök och anpassa vår kommunikation och erbjudanden till dig kan vi även komma att samla in vissa uppgifter om dina intressen, om du lämnat detta vid registreringen. Det kan till exempel handla om seminarier och föreläsningar du vill besöka eller produkter du är intresserad av.

Personuppgifter kan också samlas in genom samarbetspartners till Elmia, till exempel externa arrangörer av mässor och event på Elmia eller utförare av vissa uppdrag för Elmia.

Elmia kan också komma att hämta uppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel offentliga register, i syfte att ge dig adekvat information och erbjudanden kopplade till våra mässor och event.

Varje behandling av personuppgifter motiveras av en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, samtycke eller berättigat intresse.

Fullgörande av avtal kan till exempel handla om att Elmia måste ha vissa personuppgifter vid biljettköp, och fullgörande av rättlig förpliktelse kan vara personuppgifter vi måste ha för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt bokföringslagen. Berättigat intresse är det intresse vi anser oss ha som företag av att marknadsföra våra arrangemang till dig som är yrkesverksam inom den aktuella branschen. Det är då fråga om en intresseavvägning, där vi anser att vårt intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte ta del av vår marknadsföring.

Det är viktigt för oss att ha korrekta uppgifter. Därför uppdaterar och rensar vi databasen regelbundet, till exempel genom att ta bort e-postadresser som studsar eller returer på utskick vi gjort med post.


Så här använder vi personuppgifter

Elmia hanterar och använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och kunna förbereda ditt besök, anpassa erbjudanden och information till dig så att du får vår bästa service. Uppgifterna används även för att vi ska kunna utveckla våra produkter och tjänster och skapa en ännu bättre mötesplats.

Dina personuppgifter lagras och används exempelvis för information, nyhetsbrev via e-post, marknadsföring eller marknadsundersökningar om våra mässor och event.

Elmia kan även komma att förmedla uppgifter till våra närstående företag som genom olika uppdrag bistår oss i arbetet med våra mässor och event. Det innebär att både Elmia och våra närstående samarbetspartners och uppdragstagare kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig genom till exempel telefonsamtal, sms eller e-post med nyhetsbrev, direkt marknadsföring till dig, digitala inbjudningar eller marknadsundersökningar. Om du besöker ett event som arrangeras av en annan arrangör på Elmia kan Elmia även komma att lämna ut dina personuppgifter till denna arrangör i samma syfte.

Elmia använder inte information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.


På mässan

På flera av våra arrangemang kommer du att bära en badge, en namnbricka, med personuppgifter och en streckkod. Denna kod scannas vid entrén när du går in på en mässa eller ett event på Elmia.

På fackmässor, där du besöker mässan i din yrkesroll, kan utställare köpa tjänst som innebär besökaravläsning, det vill säga möjlighet att scanna av dina uppgifter på denna badge för yrkesmässig användning. En sådan scanning kan till exempel ske när en utställare använder Elmias applikation Elmia Plus för att samla in elektroniska visitkort i syfte att samla nya affärskontakter på mässan.

Om badgens streckkod scannas av annan part än Elmia under arrangemanget får denna part tillgång till de uppgifter du lämnat till Elmia. Scanning av badgen innebär att dina uppgifter, inklusive information om din närvaro på det aktuella eventet, förmedlas till denna part. Det är alltid du som avgör vem som scannar din badge och vem som på så sätt får tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att avstå från scanning från utställare, sponsorer, branschföreningar m.fl. på arrangemanget, men inte från den scanning som arrangören gör vid entrén.

Om du fått en personlig inbjudan från en utställare och använder denna för att registrera dig som besökare på arrangemanget innebär denna registrering att Elmia får lämna ut dina personuppgifter, inklusive information om din närvaro på det aktuella eventet, till sådan utställare.


Fotografering och film

Även bilder och filmer som lagras digitalt kan vara personuppgifter. Elmia arbetar allmänt med bilder och filmer på våra mässor och event. Det är en viktig del av att visa upp vår mötesplats i marknadsföringssyfte. Vi använder bilder och filmer på våra webbsidor, sociala medier och i annat marknadsföringssyfte för Elmia och våra arrangemang.

En mässa eller ett event räknas i allmänhet som en publik plats där allmän fotografering är tillåten. Elmia har ett berättigat intresse att dokumentera verksamheten med generella foton och filmer, och sådana bilder kan därmed komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas.

Enligt GDPR krävs särskilt samtycke för en personuppgift som är identifierande och där enskilda personer står i fokus. Det innebär att vi behöver ha ditt särskilda samtycke när bilder och filmer tas för att användas eller lagras digitalt, där det klart framgår att det är du på bilden eller filmen. Elmia arbetar med skriftliga tillstånd vid sådan upptagning av bild eller film, och det gör även de uppdragstagare som arbetar med detta på uppdrag för Elmia.

Alla bilder och filmer hanteras ansvarfullt och med respekt för den personliga integriteten.


Säkerhet och rättelse

Elmia skyddar dina personuppgifter både genom tekniska säkerhetsåtgärder och bestämmelser inom vår organisation. Åtkomst till personuppgifter kan endast ske genom lösenordskyddad inloggning av behörig personal eller uppdragstagare för Elmia med befogenhet för detta.

Vi eftersträvar att alla uppgifter och information som samlas in ska vara korrekta. Om någon uppgift skulle visa sig felaktig vill vi gärna att du kontaktar oss så att uppgiften kan korrigeras. Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som Elmia registrerat om dig eller återkalla ett tidigare givet samtycke. Det gör du genom att skicka en skriftlig begäran till oss.

Du kan när som helst höra av dig till oss och meddela om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. Meddela helst detta skriftligen (se adress nedan). Du kan också välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. Avregistrering från viss information gör du genom att klicka på rutan för att avregistrera dig i det e-postmeddelande du fått.

Du kan när som helst invända mot sådan behandling som grundar sig på vår intresseavvägning, till exempel digitala nyhetsbrev till våra mässor. Invändning kan dock inte göras om behandlingen krävs för att du ska kunna registrera dig på en mässa eller ett event, genomföra ett köp eller om det krävs för utövande eller försvar av rättsliga förpliktelser och anspråk. Exempel på utövande eller försvar av rättsliga förpliktelser kan vara krav enligt bokföringslagen eller utlämnande av uppgifter till myndighet för att förhindra och förebygga brott.

Om du vill ta del av dina uppgifter, önskar rättelse av någon uppgift eller har frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss:

E-post: data@elmia.se

Postadress:
Elmia AB
Att: Dataskydd
Box 6066
550 06 Jönköping
Sverige


Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, GDPR:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


Om cookies

Elmia använder så kallade cookies när du besöker våra webbplatser. En cookie är en textbaserad datafil som, efter tillstånd från dig, kan placeras på din dators hårddisk. Elmias webbplatser använder cookies, permanenta eller temporära, för att underlätta analyser av trafiken på våra webbsidor och ge dig som användare tillgång till olika funktioner på webbsidorna.


För statistik och uppföljning används följande cookies:

1. Google Analytics (google.com) - lagrar besöksstatistik

2. Webbplatsundersökningar


När du gör en inloggning till ”Mina sidor” används temporära cookies för att lagra din inloggningsinformation. Om cookies nekas vid påloggning kommer en inloggningsruta att visas för varje ny sida som kräver inloggning. När du inte är inloggad och svarar på eller skickar in ett formulär kommer en cookie att sändas över för att komma ihåg att du har svarat på formuläret. Sådana temporära cookies raderas när du stänger webbläsaren, alternativt två timmar efter utloggning.

Du kan när som helst ta bort cookie-filer som placerats på din dator eller välja att inte acceptera cookies. Sättet för att ta bort eller ändra inställning för cookies är olika beroende på vilken webbläsare du använder i din dator eller mobil. I allmänhet hittar du detta under rubriken Inställningar i Menyn.

Om du väljer att inte acceptera cookies kan det förekomma att vissa funktioner på Elmias webbplats inte fungerar som avsett. De delar av vår webbplats som är anpassade efter din användarprofil eller sidor som kräver inloggning är exempel på sådana sidor.

Elmia spar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras. Elmia lämnar aldrig cookie-filer eller information från dessa vidare till tredje part.