Textstorlek

Elmias webbplats använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.


Så här ändrar du textstorlek i några olika webbläsare:

Internet Explorer version 6
Det finns två sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 6:

 • Öppna menyn "Visa > Textstorlek" och välj en storlek:
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. 

Så här gör du:

 1. Välj "Internet-alternativ" från menyn "Verktyg":
 2. Välj "Hjälpmedel" i dialogrutan "Internet-alternativ":
 3. Kryssa i rutan "Ignorera inställningar för teckenstorlek som anges på webbsidor":

Internet Explorer version 7
Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7:

 • Välj "Sida > Textstorlek" i verktygsraden och välj en storlek:
 • Välj "Sida > Zooma" i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut:

Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder

 • Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.
 • Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. 

Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. 

Så här gör du:

 1. Välj "Verktyg > Internetalternativ" i verktygsraden:
 2. Välj "Hjälpmedel" i dialogrutan "Internetalternativ":
 3. Kryssa i rutan "Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor":

Internet Explorer version 8

Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 8:

 • Välj "Sida > Textstorlek" i verktygsraden och välj en storlek:
 • Välj "Sida > Zooma" i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut: Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder
 • Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.
 • Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. 

Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. 

Så här gör du:

 1. Välj "Verktyg > Internetalternativ" i verktygsraden:
 2. Välj "Hjälpmedel" i dialogrutan "Internetalternativ":
 3. Kryssa i rutan "Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor":

Firefox
I Firefox 3 och senare kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 • Öppna menyn "Visa > Zoom" och välj "Zooma in" eller "Zooma ut":
  Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

Om du vill att bara texten ska förstoras eller förminskas, öppna menyn "Visa > Zoom" och välj "Zooma endast texten":

 • Håll nere Ctrl-tangenten (Cmd på Mac) och tryck på + eller – för att zooma in eller ut (eller förstora eller förminska endast texten om du har gjort den inställningen).
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller ut (eller förstora eller förminska endast texten).

Safari
I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 • Öppna menyn "Innehåll" och välj "Zooma in" eller "Zooma ut":
  Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

Om du vill att bara texten ska förstoras eller förminskas, öppna menyn "Innehåll" och välj "Zooma bara text":

 • Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

Övriga webbläsare
I de flesta andra webbläsare går det att förändra textstorleken eller förstora hela sidan på liknande sätt. Om du är osäker på hur man gör bör information om det finnas i webbläsarens dokumentation eller hjälpsystem.