Kända tillgänglighetsproblem

Trots att vi strävar efter att vår webbplats ska vara fullt tillgänglig och följa alla relevanta riktlinjer finns det en del kända problem.

Vi arbetar för att åtgärda dem så snart det är praktiskt genomförbart. Tills dess ber vi dig som inte kan komma åt information eller har problem med att använda en viss tjänst att kontakta oss för att få hjälp.

  • Vissa formulär är inte korrekt uppbyggda.

Om du upptäcker problem är vi tacksamma om du meddelar oss, så vi kan planera för att rätta till dem.