Anmälan SkogsElmia Innovation Award 2019

Du kan anmäla ditt eller ett annat företag till tävlingen. Alla företag som lämnar in bidrag måste fylla i anmälningsformuläret nedan och erforderliga bilagor måste vara kompletta och så utförliga som möjligt.

Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas.

Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom skogsbranschen.
  • Produkten ska inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2017.
  • Vid anmälan (senast 28 februari) ska produkten finnas på den svenska marknaden.
  • Produkten ska, beroende på produktens användningsområde, ta hänsyn till områdena miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.

Bedömning

Alla fullständiga anmälningar som kommer in senast 28 februari 2018 bedöms av juryn. De produkter som uppfyller tävlingens regler och som bedöms ha ett tilltäckligt nyhetsvärde och/eller är innovativ teknik kan bli nominerade för vidare bedömning. Vilka bidrag som nomineras presenteras i juni 2018. 

På vilket sätt representerar den anmälda produkten, eller ingående vital komponent, ny teknik?Leder produkten till skonsammare miljöpåverkan?


Leder användandet av produkten till förbättrad ergonomi, arbetsmiljö och/eller säkerhet för användaren?


Påverkar produkten slutliga kvaliteten på de produkter som är resultatet av produktens primära användningssätt?


Har produkten en positiv effekt på skogsbrukets produktivitet eller ekonomi?


 
Tillåtna bilder: JPG, PNG och GIF
Tillåtna dokument: PDF, DOC och DOCX