Nordens ledande skogmässa med skogsägandet i fokus

SkogsElmia är Nordens ledande skogmässa med skogsägandet i fokus. Välkommen att ställa ut på denna stora mötesplats mitt i den skogliga marknaden. På SkogsElmia finns utställare av produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning.

Besökarna kommer från hela Sverige och från våra nordiska grannländer för att testa och provköra nyheter, skaffa ny kunskap, förbereda investeringsbeslut och knyta intressanta kontakter. SkogsElmia arrangeras självklart utomhus - i skogarna ca 30 km söder om Jönköping. Elmia erbjuder en skogsmässa vartannat år, alltid på udda år. Säkra din monter nu på årets viktigaste skogsfest!

 • Huvudmålgrupper: Skogsägare, skogliga tjänstemän och entreprenörer
 • Tema: Skogsägande
 • Fokusområden: Load & Transport, Hunting, Drone zone, Kunskapsforum
 • Möjlighet till demonstrationer i sin rätta miljö – skogen
 • Tävlingar, prisutdelningar, shower, seminarier
 • Från frö till inmätning – här finns allt för skogsbruket

Mässans innehåll i några huvudrubriker

 • Forskning, utveckling och utbildning         
 • Planering och förvaltning  
 • Föryngring
 • Skogsskötsel
 • Natur, vilt och sociala värden
 • Föryngringsavverkning
 • Bioenergi
 • Logistik och virkeshantering
 • Träbearbetning
 • Kringutrustning och tillbehör

SkogsElmia liggger mitt i den skogliga marknaden

Mässan arrangeras mitt i den skogliga marknaden. En stor andel att Sveriges skogsägare, tjänstemän och entreprenörer kan besöka SkogsElmia under en dagsresa.

 

 

SkogsElmia 2015 i siffror

 

24 828 

unika besökare under tre mässdagar.

22 %

av besökarna kom från ett annat land.

3 827

av besökarna var kvinnor.

5 214

personer besökte mässan för första gången.

63 %            

uppgav att de hade för avsikt att göra inköp av, eller förslå inköp av, produkter som de sett på mässan.

18 869

personer hade avgörande eller stort inflytande över beställningar av det som visades på mässan.

4 av 5

besökare tycker att helhetsintrycket av mässan var bra eller mycket bra.

88 %

av utställarna tycker att helhetsintrycket av mässan var bra eller mycket bra.

16 386

av besökarna var skogsägare, 2 731 entreprenörer och 1490
var skogliga tjänstemän.

314

utställare på 73 985 kvm monter- och
demoyta i skogarna söder om Jönköping.

92 %  

av utställarna planerar att ställa ut igen 2019.

Besökarna 2015 var mest intresserade av

(de enskilt största intresseområdena:)

 

Boka din monter idag!

Information

Hela mässan pågår i skogen, Nära E4:an i anslutning till Bratteborgs Gård, Vaggeryds kommun, ca 30 km söder om Jönköping.