Kvinnor och skogsägande och kvinnor på skogsmässorna i siffror.

Fakta, kvinnliga besökare på Elmias senaste skogsmässor

 

Mässa                     Antal besökare    Antal kvinnor   Andel kvinnor
SkogsElmia 2011 33 209 6310* 12%
Elmia Wood 2009 46 503   7 906*  17 %
SkogsElmia 2007 33 483  4 020  12 %
Elmia Wood 2005 50 050  5 005*  10 %
SkogsElmia 2003 25 113 2 260 9 %

Källa: Besökarenkäter gjorda av Nordiska Undersökningsgruppen i samband med respektive mässa
*På Elmia Wood ingår även ett antal internationella kvinnliga besökare i antalet

 

Fakta, kvinnliga skogsägare i Sverige

 

Beskrivning  

Totalt i Sverige     Götaland & Svealand
Antal skogsägare       330 802   234 398
Varav kvinnor  125 058   90 623
Andel kvinnor   37,8%     38,7%

Källa: Skogsstatistisk Årsbok 2010, Skogsstyrelsen

Information

Hela mässan pågår i skogen, Nära E4:an på Bratteborgs Gård, Vaggeryds kommun, ca 30 km söder om Jönköping.