Volvo Penta premiärvisade steg V-motor

2019 kommer emissionskraven för dieselmotorer i skogsmaskiner inom EU steg V att träda i kraft. På Elmia Woods första dag avtäckte Volvo Penta sin version av framtidens motor i skogsbruket. Som förutom lägre utsläppsnivåer även tar fasta på enkelhet i underhåll, användning och installation.

På Elmia Woods första dag avtäckte Volvo Penta sin version av framtidens motor i skogsbruket.

– Vi märker ett ökat intresse för Volvos motorer till skogsbruksmaskiner; skördare och flismaskiner i första hand. Genom lanseringen här idag av vår steg V-version vill vi visa att vi blir en aktör att räkna med de kommande åren, säger Johan Carlsson, CTO på Volvo Penta.

Dieselmotorn som visas på Elmia Wood är på 8-liter och levererar 160-235 kW.

– Utrustad med ett nytt system för avgasbehandling med utsläppsnivåer som lever upp till kraven för EU steg V. Motorn är kraftfull även vid låga varvtal. Det skapar produktivitet och  bränsleeffektivitet samtidigt som ljudnivån runt maskinen blir låg.

Johan Carlsson beskriver att enkelhet har varit nyckelord i utvecklingsarbetet.
– Enkel att installera i olika typer av applikationer, enkel att använda och enkel underhålla. Bland annat är den  utrustad med ett system som underhåller motorn under själva driften. När motorn  jobbar alltså. Det ger minimalt med stopptid.

Motorns egenskaper gör den speciellt lämplig för skogsmaskiner.

– Men den passar också för materialhantering i andra branscher, gruvproduktion, jordbruk med flera. Överallt där man behöver en motor som har en effektiv lastrespons som fördelar effekten optimalt.

 

Fakta utsläppskrav EU-krav steg V:

Kväveoxid (NOx): <0,4g/kWh

Dieselpartiklar (PM, el DPM): <0,015g/kWh

Partikelantal (PN): <1 × 1012/kWh

Publicerad
2017-06-07
Bilder
På Elmia Woods första dag avtäckte Volvo Penta sin version av framtidens motor i skogsbruket.
På Elmia Woods första dag avtäckte Volvo Penta sin version av framtidens motor i skogsbruket.