Uppdaterad specialistflisare tuggar jämnare

Flismaskinen Albach Diamant 2000 finns i en uppdaterad version i montern på Elmia Wood. Rotorn har utvecklats för att minimera dammbildning och minska bränsleförbrukningen. ”På köpet” en jämn och stabil drift som ger flis utan dimensionsvariationer.

– Kraftvärmeverken vill ha flis som är enhetlig i storlek. Den nya rotorn skapar en jämn gång hela vägen från stock till flis genom maskinen. På så sätt blir det också enklare att producera flis i samma storlek.

Annars är det kraft och prestanda som brukar framhållas när Diamant 2000 kommer på tal:

– Den här maskinen är ingen kompromisslösning som ska kunna göra en massa olika moment, det är en flismaskin, den ska kunna flisa. Effektivt och med hög kvalitet, punkt, säger Per Carlsson.

 

Snabb i transporten

Nytt är också att maskinen är godkänd för transport i upp till 70 km/h.

– Det skapar flexibilitet och gör att Diamant 2000 kan användas både för skogs- och terminalflisning. Vid transport låses den ena axeln så att styrning endast kan ske på ett hjulpar, samtidigt som ytterligare två axlar går ner för att minska trycket och ge en stabil maskin på vägen.

För den som funderar på att använda Diamant 2000 i terrängen är den utrustad med ett lägessystem.

– Maskinen står alltid vågrätt vid arbete genom kombinationen av fjädring och släntkompensation. Är materialet som du flisar väldigt långt kan du även tilta ner maskinen. Bredden på maskinen har också minskat något (2,55 m) för att göra den smidigare i skogen, säger Per Carlsson.

Publicerad
2017-06-08
Bilder
Albach Diamant 2000 är kraftfull. Samtidigt har den förfinats för att vara smidig när du vill använda den för flisning i skogen.
Albach Diamant 2000 är kraftfull. Samtidigt har den förfinats för att vara smidig när du vill använda den för flisning i skogen.
Ny rotor gör flisproduktionen såväl jämnare som mer effektiv, säger Per Carlsson, Albach.
Ny rotor gör flisproduktionen såväl jämnare som mer effektiv, säger Per Carlsson, Albach.