Terri för första gången på hjul

Sedan Terri lanserade sin första bandgående dragare 1972 har det varit just band som varit maskinernas signum. På Elmia Wood visas för första gången Terri 34c med hjul.

 

Terris första skotare på hjul premiärvisas på Elmia Wood.

– Terri är den smidiga skotaren för blöta marker med dålig bärighet. Den tar sig fram utan att lämna spår. Vi har märkt att det efterfrågats en Terri-skotare när förhållandena är lite bättre, på fastare mark. Men med smidigheten och framkomligheten från över 45 års utveckling bevarad. Här är den, säger Hans Johansson, ansvarig för försäljning på Terri.

Terri 34c är en åttahjulig skotare, 2,05 meter bred, 6,7 meter lång. Vikt 5,5 ton.

– Åtta hjul ger komfort i körningen och bidrar till ett lågt marktryck. Maskinen har markfri gång om 0,7 meter och boggin på traktordelen är framflyttad 20 cm för optimal viktfördelning.

Vem köper den här skotaren?

– Den fyller ett behov hos entreprenörer som kompletterar sin maskinpark av större skotare med den här lite mindre. För att gå med någon mindre skördare i mindre bestånd. Den kan både fungera bestånds- och stickvägsgående.

Publicerad
2017-06-09
Bilder
Terris första skotare på hjul premiärvisas på Elmia Wood.
Terris första skotare på hjul premiärvisas på Elmia Wood.
Hans Johansson på Terri ser stor potential i en kompakt, åttahjulig skotare för mindre objekt.
Hans Johansson på Terri ser stor potential i en kompakt, åttahjulig skotare för mindre objekt.