Swedbank ser styrkan i skogsfastigheten

Med en alltmer differentierad skogsägarkår, där några bor på sin fastighet, andra i stan och åker till fastigheten bara ibland blir också den ekonomiska rådgivningen mer varierad och individuell. I Swedbanks monter på Elmia Wood ges handfasta tips för din skogsekonomi och de ser också en tendens till ny ”grön våg”.

– Elmia Wood är en viktig och naturlig mötesplats för vår stora målgrupp som finns inom jord- och skogsbruk, säger Thomas Fransén på Swedbank i Växjö.

– Elmia Wood är en viktig och naturlig mötesplats för vår stora målgrupp som finns inom jord- och skogsbruk, säger Thomas Fransén på Swedbank i Växjö.

Han har jobbat med rådgivning till skogsägare under många år.

– Vi vill vara en ekonomisk partner från finansiering av sin första fastighet till generationsskiften. Från gårdsutveckling och tillköp till värderingar. Skogsägandet förändras - det måste vi som bankpartner också göra. Idag präglas det av en tydlig och frekvent dialog med kunderna, en partner som verkar parallellt med den skogliga och juridiska rådgivningen under hela skogsägandet. Inte bara när man vill låna pengar.

Ser du någon trend när det gäller värdet på skogsfastigheter i Sverige?

– Skog är en viktig näring i Sverige. Det kommer den fortsätta att vara så långt vi kan överblicka.  Det är ett svar i sig. Sedan märker vi också en ny ”grön våg”. Yngre familjer i städerna som har sin huvudinkomst som tjänsteman blickar ut mot landsbygden och den mindre skogsfastigheten. Dessa familjer söker inte sin huvudinkomst från skogen utan vill skapa en extra näringsinkomst utöver jobbet inne i stan. Och de lyfter också andra värden som rekreation och närhet till naturen minst lika viktiga som det ekonomiska.

Publicerad
2017-06-10
Bilder
– Elmia Wood är en viktig och naturlig mötesplats för vår stora målgrupp som finns inom jord- och skogsbruk, säger Thomas Fransén på Swedbank i Växjö.
– Elmia Wood är en viktig och naturlig mötesplats för vår stora målgrupp som finns inom jord- och skogsbruk, säger Thomas Fransén på Swedbank i Växjö.