Patentsökt diametermätning minskar antalet vrak från skogen

Ett nytt mätsystem för skördaraggregat kommer att spara stora summor för skogsbruket. Bakom den patentsökta innovationen står SP, som presenterade den på Elmia Wood. Funktionen har fått namnet FDM, och debuterar på det nyutvecklade aggregatet SP 661 LF.

Från grunden nyutvecklade SP 661 LF hade världspremiär på Elmia Wood. Enligt konstruktionschefen Anders Johansson är den stora nyheten flytande diametermätning som sker med en tredje toppkniv.

FDM står för flytande diametermätning och minskar problemet med felmätta stockar som sorteras fel och slutar som vrak.

Idag mäts diametern med hjälp av vinkelgivare i knivarna, som trycker stammen mot aggregatets bröst. Om stammen är krokig eller en grenbula hamnar på mätstället, blir mätvärdet för stort.

– Med dagens snäva gränser mellan olika sortiment tvingas man till stora säkerhetsmarginaler för att virke inte ska hamna fel och klassas som vrak, säger Anders Johansson, konstruktionschef på SP.

Problemet har diskuterats i branschen. Lasermätning finns bland de föreslagna lösningarna. Smuts och tuff miljö gör även den mätmetoden otillförlitlig.

SP har sedan länge en tredje fjädrande toppkniv på sina aggregat. Den har utrustats med en lägesgivare och data från den kompenserar för felmätningar. Tester i egen regi och i samarbete med Virkesmätningsföreningen, VMF, visar på dramatiska förbättringar.

– Det här är en funktion som kommer att minska mätfelen och göra så att virket med större säkerhet hamnar i rätt sortiment, säger Anders.

Första aggregatet med FDM är SP 661 LF som även det hade världspremiär på Elmia Wood. Det är avsett för slutavverkning med de största hjulgående bärarna och det näst största i SP:s program. Samtidigt klarar aggregatet av att hantera stammar så klena som 25 mm.

Utöver den nya diametermätningen fungerar det som företagets övriga aggregat. Skillnaden ligger i konstruktionen, som är avsevärt stabilare. Istället för svetsad plåt används gjutna ståldelar på känsliga ställen.

– Svetsfogar är känsligare för utmattning än gjutna detaljer, förklarar Anders.

Nackdelen är att gjutning kräver tunga investeringar i verktyg. SP har med andra ord gjort en betydande satsning i utvecklingen av det nya aggregatet.

– Det är avsett för krävande marknader med grova träd och tuffa förhållanden. Aggregatet är i första hand en exportprodukt, säger Anders Johansson.

Publicerad
2017-06-09
Bilder
Från grunden nyutvecklade SP 661 LF hade världspremiär på Elmia Wood. Enligt konstruktionschefen Anders Johansson är den stora nyheten flytande diametermätning som sker med en tredje toppkniv.
Från grunden nyutvecklade SP 661 LF hade världspremiär på Elmia Wood. Enligt konstruktionschefen Anders Johansson är den stora nyheten flytande diametermätning som sker med en tredje toppkniv.
Täckelsen föll på Elmia Wood. Under den återfanns ett från grunden nykonstruerat skördaraggregat, SP 661 LF.
Täckelsen föll på Elmia Wood. Under den återfanns ett från grunden nykonstruerat skördaraggregat, SP 661 LF.