Nytt aggregat markbereder åt båda hållen

Stora nyheter kan vid första anblicken synas små. Så var det med det nya aggregatet från Bracke Forest som hade världspremiär på Elmia Wood.

Nytt markbredningsaggregat från Bracke Forest där harvtallrikarna kan köras åt båda håll.

Det heter T28.a och är på ytan likadant som föregångaren T26.

Skillnaderna är två och viktiga för entreprenörerna.

Dels kan de två harvtallrikarna köras åt både hållen. Det betyder att föraren kan välja åt vilket håll som tuvorna ska läggas. Det är extra viktigt vid körning på mark som lutar.

Dels har tallrikarna fått en ny konstruktion. Tänderna är symmetriska, för att fungera i båda riktningar, och avsevärt lättare att byta än tidigare. De sitter ihop två och två och hålls fast med fyra bultar.

Resultatet av den nya konstruktionen är att tänderna håller längre och att priset för en komplett harvtallrik nästan har halverats.

Publicerad
2017-06-07
Bilder
Nytt markbredningsaggregat från Bracke Forest där harvtallrikarna kan köras åt båda håll.
Nytt markbredningsaggregat från Bracke Forest där harvtallrikarna kan köras åt båda håll.