Seminarium fredag den 9 juni

Klimatförändringar påverkar skogsbruket

Förändringar i klimatet skapar nya förutsättningar för skogsbruket. Säsongsmässiga variationer som inte följer det vanliga mönstret och mer extrema väderförhållanden gör planeringen svårare och arbetet mer oförutsägbart. De nya förutsättningarna diskuteras på Elmia Wood.

Gunn Persson, klimatforskare på SMHI. – Det understryker behovet av goda planeringsverktyg när det gäller till exempel att göra bra val för avverkningsytor, styra lastkapacitet med mera, berättar Gunn Persson, klimatforskare på SMHI. 

Hon talar om klimatförändringarna och de nya förutsättningarna för skogsbruket på ett seminarium på Elmia Wood på fredagen.

– Jag hoppas få se beslutsfattare inom skogsbruket, intresserade inom skogsteknik, verksamhetsstöd och produktionsplanering bland åhörarna. 

 

Varför är det här ett angeläget ämne för skogsbruket? 

– Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för alla branscher. Inom skogsbruket blir det speciellt tydligt när säsongerna inte längre ser ut som tidigare.

 

Vilka är de tydligaste klimateffekterna som påverkar just skogsbruket

– Generellt är det att vädret går mot mer extrema förhållanden. När det är blött så är det blötare och när det är torrt så är det torrare än vi är vana vid. 

 

Finns det några lösningar från SMHI som skogsbruket kan ta till sig för att anpassa sig? 

– Ett exempel är en helt ny tjänst som vi lanserar i samband med Elmia Wood som vi kallar SMHI Timbr. Det är ett bärighetsindex som kombinerar en stor mängd data om t ex markförhållanden och jordarter med meteorologiska och hydrologiska prognoser för att bättre kunna planera arbetet i skogen utifrån de aktuella förutsättningarna.

Publicerad
2017-05-15
Bilder
Gunn Persson, klimatforskare på SMHI.
Gunn Persson, klimatforskare på SMHI.