Elmia Wood firar internationella skogsdagen med ny grafisk profil

Arbetet med Elmia Wood 2021 är redan i full gång. Elmia har nyligen rekryterat och förstärkt skogsteamet, som nu fokuserar på genomförandet av både SkogsElmia 2019 och Elmia Wood 2021. Samtidigt markerar Elmia Wood sin utveckling genom att lansera en helt ny grafisk profil.

Den nya grafiska profilen lanseras idag, på FN:s internationella skogsdag. Är du nyfiken på logotypen eller på det nya skogsteamet besök vår nya kampanjsida www.elmia.se/wood2021

-Vi känner att vårt moderniserade yttre ger oss ny energi och att Elmia Wood har fått en inramning och utstrålning som passar vår höga ambitionsnivå, säger Mattias Pontén, mässansvarig för Elmia Wood.

Det ska synas att Elmia Wood har blivit en starkare och en mer global aktör. Vi investerar mycket i att hitta nya spännande skogsinnovationer för att erbjuda en högkvalitativ, internationell mötesplats. Genom att modernisera den grafiska profilen kan vi bättre spegla mässans värderingar och kommunicera vad vi står för.

I den nya logotypen kan betraktaren fortfarande känna igen ”löven” och ”barrträdet”. Logotypens form av en sfär kan också symbolisera jordgloben och cirkelformen kan leda tankarna till hållbarhet. Den grafiska profilen och kampanjwebbplatsen är framtagen i samarbete med byrån Yellon. Både texten i logotypen och själva symbolen är moderniserade visuellt och har anpassats till digitala kanaler.

Övergången till den nya profilen kommer att ske successivt. Eftersom det handlar om en modernisering av varumärket så kommer de två versionerna av logotypen att kunna leva parallellt under en tid.

Bakgrund

Elmia Wood hade 2017 över 550 utställare från 28 länder. Mässan hade 50 000 besökare från hela världen och det hela bevakades av 200 ackrediterade journalister från 24 länder. Målet är nu att växa ytterligare på den internationella marknaden inför Elmia Wood 2021. Sverige är världsledande på flera områden inom skogsbranschen, exempelvis inom innovationsteknik och bioenergi. Det är det naturligt att Elmia Wood på Bratteborg, mitt i småländska skogarna, fortsätter erbjuda en högkvalitativ mötesplats för hela världens skogsbruk.

Publicerad
2019-03-21
Bilder
Logo Elmia Wood
Logo Elmia Wood