Bli spårlös med Skogforsk

I en simulator i Skogforsk monter tar sig en testförare försiktigt fram med skördaren över stockbron som ska skydda bäcken i avverkningstrakten. Här ska mässbesökaren inspireras att tänka till på hur avverkningen kan planeras för att skona vattnet i skogsmiljön på bästa sätt och minimera risken för spår och körskador.

Isabelle Bergkvist och Gustav Friberg från Skogforsk vill inspirera till spårlös avverkning

– I Skogforsks roll som  det svenska skogsbrukets forskningsinstitut har vi försökt skapa en bred bild av attityden till vatten i skogsmiljön. Glädjande nog märker vi ett markant ökat fokus på körskador och viljan att köra spårlöst de senaste åren. Det har blivit ett konkurrensmedel för maskinentreprenörerna att visa att man tänker på detta, säger Gustav Friberg, forskare skogsskötsel på Skogforsk.

Förutom attityden framhålls arbetssätt och teknikutveckling som viktiga nycklar för att bli spårlös.

– Planering är avgörande. Det finns idag mycket bättre förutsättningar att planera redan innan avverkningen sätter igång med hjälp av t ex markfuktighetskartor. Väl i avverkningen tänker man sedan på att lägga basstråk på fast mark högt i trakten. Risa sedan basstråket väl, här ska mest virke transporteras. I blöta partier ska skotaren inte köra utan där lyfter skördaren in virket mot torrare ytor. Vid bäckar och andra blötare partier byggs stockbroar av virket för att helt undvika kontakt med vattnet, beskriver Gustav Friberg.

 

Scanna markförhållanden

Även maskintillverkarna är med på utvecklingståget.

– Det kommer mycket nytt som har fokus på att minska marktrycket. T ex genom tio hjul istället för åtta. Även CTIS-tekniken, där man kan påverka marktrycket genom att fylla på och släppa ut luft ur däcken beroende på körförhållanden är ett bra exempel, säger Isabelle Bergkvist, programchef skogsskötsel på Skogforsk.

Informationsflödet från skördarna kommer också driva på utvecklingen.

– Där kan man idag samla in massor av data från skördardatorn. Lägg till laserscanning av markförhållanden både ovan och under jord så förfinas bilden ytterligare. Ju mer sådan data vi får att jobba med desto finare planeringsverktyg kommer vi att få.

 

Internationellt fokus

Den spårlösa avverkningen är en fråga som finns på agendan i många länder.

– Vi samarbetar i frågan i flera internationella sammanhang. Geodata utvecklar möjligheterna att tidigt göra avverkningsförutsättningarna så goda som möjligt, säger Isabelle Bergkvist.

– Entreprenörerna vill göra ett bra jobb, det ska se bra ut i skogen. Som skogsägare rekommenderar vi att vara förutseende, ställ frågor hur entreprenören jobbar med avverkningsplanering. Vet du att du har blöta partier, bäckar med mera, våga fråga hur det är planerat med överfarter. Den moderna entreprenören har med det i sin planering, säger Gustav Friberg.

Publicerad
2017-06-07
Bilder
Isabelle Bergkvist och Gustav Friberg från Skogforsk vill inspirera till spårlös avverkning.
Isabelle Bergkvist och Gustav Friberg från Skogforsk vill inspirera till spårlös avverkning.