Band för amfibiegrävare

Det här kan mycket väl vara världens största bandställ för grävmaskiner.
Bakom konstruktionen står finska FB Pontoons.
Den förvandlar grävmaskiner till amfibiefarkoster. 

På Elmia Wood presenterades en ny variant, som gör att en vanlig grävmaskin kan användas. I den tidigare versionen ersattes maskinens underrede med dessa gigantiska band. Nu fungerar det som en båt där granmaskinens ordinarie drivning kopplas ihop med påbyggnaden.

Den gigantiska banden är på samma gång pontoner, som gör att maskinen flyter tryggt, och för framdrivning i vatten och på land. Pontonerna kan även användas på vattensjuka marker, där det inte går att ta sig fram med vare sig hjul eller konventionella band.

Publicerad
2017-06-10
Bilder
Gigantiska band som förvandlar grävmaskiner till amfibiefarkoster.
Gigantiska band som förvandlar grävmaskiner till amfibiefarkoster.