Allting började med Bamsen

På 1950-talet var maskiner ingen självklarhet i skogsbruket, än mindre hur ett maskinsystem skulle fungera. På Elmia Wood visades fordonen som startade alltihop.

Utvecklingen av dagens skogsmaskin startade med den gröna bandgående Bamsen i mitten. Utvecklingen av dagens skogsmaskin startade med den gröna bandgående Bamsen i mitten. 

En av de allra första var skogstraktorn Bamse från ÖSA, vilken fanns på plats i körbart skick, med en motor vars ljud framkallade minnen hos många äldre. På Elmia Wood visade ÖSA Historiska Förening och Skogens veteraner upp några av de viktigaste maskinerna inom den tidiga maskinutvecklingen. Här fanns Bamsen, som var något av startskottet, men även Stornallen och Logman.

Eldsjälen bakom ÖSA-klubben, som har 350 medlemmar, är Lasse Larsson.

– Det var min morfar och hans bröder som startade ÖSA en gång i tiden, berättar han.
ÖSA slogs sedan ihop med andra maskintillverkare och efter ett antal fusioner blev resultatet världens största tillverkare av skogsmaskiner för kortvirkesmetoden, John Deere Forestry. Men allt började med den lilla bandgående Bamsen.

Publicerad
2017-06-10
Bilder
Utvecklingen av dagens skogsmaskin startade med den gröna bandgående Bamsen i mitten.
Utvecklingen av dagens skogsmaskin startade med den gröna bandgående Bamsen i mitten.