Utveckling pågår av småskalig el från ved

Tänk att förutom värme kunna producera el av egen ved. Drömmen ser ut att kunna uppfyllas i ett forskningsprojekt vid universitetet i Dresden, Tyskland.

Bakom projektet står Ala-Talkkari, en finsk tillverkare av värmeanläggningar för biobränsle. Företagets mest kända produkt är kompletta anläggningar i containrar som bara lyfts på plats.

Finska Ala-Talkkari håller på att utveckla elproduktion av ved. Här syns Antti Ala-Talkkari och Richard Lindström från LT Energiteknik på SkogsElmia.

– Vi har levererat ett hundratal sådana containrar i Sverige med effekter upp till 2 MW. Totalt har det tillverkats cirka 700 anläggningar av den här typen, berättar Richard Lundström hos den svenske representanten LT Energiteknik.

Ala-Talkkari och Energiteknik ställde ut på SkogsElmia. Här visade man bl.a. en komplett värmeanläggning på 300 KW i container, vilket lockade många intresserade. Men om det pågående utvecklingsprojektet hade presenterats så skulle det ha varit mässans största nyhet.

VD Antti Ala-Talkkari fanns på plats och avslöjade vad som är på gång och kommer att presenteras om två år, 2017 när det är dags för den stora internationella skogsmässan Elmia Wood. Det är en tillsats till biobränslepannor, som omvandlar värme ur rökgaserna till elektricitet.

– Vi samarbetar med universitetet i Dresden. Utrustningen fungerar och nu pågår finslipningen, berättar han.

Principen är att värme från rökgaserna växlas över till en krets med en vätska som kokar redan vid 60 °C. Trycket som skapas driver en turbin med generator. Ut kommer el.

– Det är en liten anläggning som producerar 25 kilowatt. Tio procent av bränslets energi blir till el. Den kommer att passa mindre biobränslepannor, berättar Antti Ala-Talkkari.

Resultatet blir ett eget kraftvärmeverk. Med tanke på att Ala-Talkkari tillverkar värmeanläggningar på upp till 2 MW är det inte särskilt långsök att elproduktion av biobränsle även kommer i större format.

Publicerad
2015-06-06
Bilder