Trendbrott på årets SkogsElmia: Nu vill bolagen ha små maskiner

– Årets SkogsElmia är ett trendbrott. Nu kommer skogsbolagen och deras entreprenörer.
Magnus Wallin är grundare av skogsmaskintillverkaren Malwa, som tillverkar små maskiner för professionell användning.

Malwa

Idén bakom Malwa är att lyfta de små maskinerna från nivån hobby och självverksamma till att bli ett redskap för skogsentreprenörer.

Argumenten är bland annat minskade markskador och effektivare förstagallringar, genom att maskinerna är mindre, smalare och lättare.

– På sikt ger det en bättre kalkyl för skogsägaren genom att andelen träd för slutavverkning ökar, säger Magnus Wallin.

Skogsägarna har tröttnat på markskador och allt fler ser långsiktigt på sitt ägande. Hänsyn till naturen och avkastning på sikt prioriteras. Det leder till krav på skogsbolagen att använda mindre maskiner.

På SkogsElmia kom trendbrottet. Malwa och andra tillverkare fick besök av bolagen och deras entreprenörer.

– Våra maskiner är ett komplement i deras verksamhet, men vi börjar närma oss de etablerade maskinerna i kapacitet, säger Magnus Wallin.

Malwa presenterade på SkogsElmia ett koncept med vagn efter skotaren. Idén är inte ny utan lanserades för några år sedan av skogsprofilen Jan Eriksson, Skogs-Jan, men fick inte fäste på marknaden den gången.

– Med vagn efter skotaren blir kapaciteten nio ton, säger Magnus Wallin.

Med nio ton i lasten närmar sig Malwa de stora tillverkarnas skotare, som börjar på tio ton.

Publicerad
2015-06-05
Bilder