Stadsborna sätter stopp för markskador i skogen

Markskador har länge diskuterats i skogen. Men åtgärderna låter vänta på sig.
Nu ser det ut som om skogligt okunniga stadsbor ska ändra på den saken.
– Folk accepterar inte längre sönderkörda skogar, säger Gunnar Lindblad hos maskintillverkaren Terri.

Stadsborna sätter stopp för markskador i skogen

Med folk menar han skogsägare som bor i städerna och stadsbor som vistas i skogarna. Det är grupper som inte längre tolererar sönderkörda marker. När de firar semester på gården förväntar de sig att det ska vara snyggt och städat i skogen.

– Vi märker det på mässorna där utbor frågar vilka skogsentreprenörer som kör med våra maskiner. Dessutom levererar vi allt mer till kommuner för tätortsnära skogsbruk, säger Gunnar Lindblad.
Ur hans perspektiv är markskador så mycket mer än estetik. Det handlar om reda pengar för skogsägaren.
– Jag har ett förflutet inom jordbruket, där markskador länge varit en prioriterad fråga. Man skördar en gång om året och ser effekterna direkt, säger han.
Det stora problemet är inte de djupa, leriga spår som stör allmänheten, utan att trädens rotsystem körs sönder. Det kan leda till sämre tillväxt och röta som ger prisavdrag vid slutavverkningen.
Visserligen har skogsbolagen markskoningsgaranti, men det innebär bara att marken återställs. Insatser med grävmaskin kan även leda till läckage av miljöskadliga ämnen.
Det finns inga patentlösningar på problemet. Enligt Gunnar Lindblad handlar det om en kombination av bättre planering och att använda rätt typ av maskiner i olika skeden och på olika marker.
– I förstagallringar och tidiga andragallringar använder man med fördel små, bandgående maskiner. För att minska körsträckorna kan man skota fram virket till fast mark, där en större skotare hämtar och kör ut det sorterade virket till bilväg, ger han som exempel.
Terri är en återkommande utställare på Elmias skogsmässor sedan många år. Maskinens lilla format och låga marktryck har i alla tider väckt intresse, men då som ett alternativ till manuell huggning på marker med dålig bärighet.
På senare år har det allt mer kommit att handla om minskade markskador. Därför är detta ett av tre teman på 2015 års stora skogshändelse SkogsElmia 4-6 juni. Markskador ur olika perspektiv kommer att vara i fokus. Och det är inte enbart en estetisk fråga, även om allmänheten sätter press på den kanten, utan handlar om kostnader och intäkter på kort och lång sikt för hela det svenska skogsbruket.

Publicerad
2015-03-16