Skogsägarna ser fördelar med att plantera i en hög

Högläggning är ingen okänd metod för skogsägarna i södra Sverige.

– Principen hade de helt klart för sig, konstaterar Anders Ekberg på Bracke Forest som demonstrerade metoden under SkogsElmia.

rackeSverige är tudelat när det gäller markberedning. I norr sker det mesta med högläggning, i söder med harvning. Båda metoderna har sina fördelar, men avgörande är markens beskaffenhet, inte breddgraden.

Därför satsade Bracke Forest på att slå ett slag för högläggning när södra Sveriges skogsägare infann sig på årets stora branschmöte SkogsElmia.

Det visade sig att metoden, som självaste Carl von Linné på sin tid rekommenderade, har sina tillskyndare även i söder. Flertalet visste vad högläggning är och hur det fungerar. Även om en besökare gissade på att det utställda markberedningsaggregatet var en stubbrytare.

– 75 procent av Sveriges skogsmark passar för högläggning, säger Anders Ekberg.

Metoden innebär att aggregatet vänder upp torvor där de nya träden planteras. På rätt marker ger den upphöjda positionen i en hög plantan bättre förutsättningar att växa och minskar uppslagen av lövträd i planteringen.

Enligt Bracke Forest är högläggning ingen generell lösning för skogsägarna. På vissa marker fungerar harvning bättre. Vad det handlar om är att välja den metod som passar bäst i det enskilda fallet.

Publicerad
2015-06-05
Bilder