Skogen är fylld av vassa fornfynd

Skogen innehåller mer än träd och blåbär. Här döljer sig även fornminnen.

Det informerade Riksantikvarieämbetet om på SkogsElmia, med hjälp av en äkta flinthuggare.

Flinta

Flinta var materialet till knivar och yxor från stenåldern ända fram till vikingatiden.

– Bra järn var dyrt och flinta ger väl så skarpa redskap, förklarar Peter Wiking som demonstrerade den urgamla konsten att tillverka knivar och yxor av flinta.

Besökarna kunde konstatera att knivarna blir väl så skarpa som dagens knivar av sten. Enligt Peter Wiking skulle de fortfarande ha sin plats, t ex vid beredning av skinn.

Bra flinta finns bara i Skåne. Arkeologiska undersökningar har visat att man redan på stenåldern bedrev långväga handel med högklassig flinta. Som exempel har man funnit ett lager av yxor i Norrland, tillverkade av flinta från södra Sverige.

Ett annat och mer exklusivt material som användes på stenåldern var lavasten, som även det finns i Skåne. Dessa knivar är flera gånger skarpare än moderna knivar av stål och används bland annat för skalpeller inom ansiktskirurgi.

Yxor och knivar av flinta och lavasten är exempel på fornfynd som finns i våra skogar. Riksantikvarieämbetet fanns på plats under SkogsElmia för att sprida den här insikten till skogsägarna.

Publicerad
2015-06-06
Bilder