Skogen är ett framtidsyrke

Skogen är en bransch med många framtidsyrken. Intresset för att jobba i skogen är också på stark uppgång. Det märks på Stora Segerstad Naturbrukscentrum, som får allt fler sökande och nu också bygger ut skolan. De är på SkogsElmia för att berätta om sina utbildningar, och det är många som stannar till och vill veta mer. 

Stora Segerstad- Vi är en attraktiv skogsutbildning och vi har södra Sveriges största maskinpark. Vi har ett ökat söktryck och tar in flera sökande i höst än vad som slutar i vår, säger skolans rektor Peter Nyman.

Att intresset ökar för utbildningar och yrken som skogsmaskinförare och skogs- och viltvårdare har flera förklaringar, menar han.

- Svensk välfärd vilar ju på skogen och det finns så många områden man kan utvecklas på när det gäller skogen. Och man får jobb, när man slutar är man behövd och efterfrågad. Det är också ett fritt och kreativt arbete, man kan kombinera natur- och teknikintressen, säger Peter Nyman.

Stora Segerstad naturbrukscentrum har precis fått 1,5 miljoner kronor från Ljungbergsfonden till projektet ”Tekniksprånget”, som ska modernisera skogsutbildningen. Pengarna kommer att användas till tre nya simulatorer till utbildningen.

Skolan har redan två simulatorer för undervisning i skogsmaskinkörning och bygger just nu ett toppmodernt ”Skogens Hus” på skolan, som blir klart till hösten. Då kommer alla lokaler för skogsutbildningen finnas samlade på skolan, lektionssalar, grupprum, simulatorrum, utrymmen för motorsågsutbildning och röjsågsutbildning, omklädningsrum för 120 personer och billyft för reparation av bilar och bussar.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har gymnasieutbildningar, gymnasiesärskola och vuxenutbildningar inom Lantbruk, Skog, Maskinmekanik och Hund. Skolan lanserar nu också en helt ny gymnasieutbildning, Maskinmekaniker för lantbruks- och skogsmaskiner, en särskild inriktning under Naturbruksprogrammet.

- Vi är ensamma i Sverige om denna utbildning och har vår första intagning nu i höst, säger Peter Nyman.

Publicerad
2015-06-06
Bilder