På skogsmässan blir idéer till innovationer

Det mesta av betydelse är väl redan uppfunnet och förfinat så långt det är möjligt?

Även om innovationsforskaren Per Frankelius hört frågan förr, går han igång på alla cylindrar.

– 80-90 procent av alla produkter och metoder som används i dagens skogsbruk går att göra ännu bättre, säger han.

Att han tar skogsbruket som exempel, beror på att den gröna sektorn genom åren har spelat en central roll i hans forskning. Forskningen har utmynnat i nätverket Grönovation där 24 organisationer samarbetar kring en gemensam vision: Att utveckla världsledande kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom de gröna näringarna.

Sverige har historiskt gjort världsledande insatser inom gröna innovationer. Ett av många exempel är metoderna och maskinerna för modern skogsskötsel och avverkning.

– Utmaningen är långt mycket större än själva uppfinnandet. Nya produkter och metoder måste få spridning för att bli innovationer, säger Per Frankelius. 

Enligt honom är Elmias skogsmässor en innovation i sig själv.

– Det unika var att mässan flyttade ut i skogen där kunderna fick se nyheterna i praktiskt skogsbruk, för att själva bilda sig en uppfattning utan att informationen filtreras på vägen, säger han. 

– Sverige måste bli bäst på att förstå hur innovationer, säger innovationsforskaren Per Frankelius som skapat en tredimensionell modell för hur idéer blir till innovationer.

Mässans upplägg stimulerar spridningen av nya idéer, d.v.s. gör det möjligt för koncepten att vinna marknad och bli innovationer i verklig mening. Samtidigt känns resonemanget en smula omodernt. Är det inte effektivare att starta en grupp på Facebook för diskussioner och presentation av nya produkter?

– Internet har sina fördelar, men dynamiken går förlorad. På Internet måste man själv leta reda på det som man är intresserad av. Vem kan hitta innovationer om man inte vet vad man ska söka efter, lyder forskarens retoriska motfråga.

Bra mässor erbjuder en organiserad presentation av vad marknaden erbjuder, idag och i vissa fall även i framtiden. Besökarna kan jämföra de olika alternativen, ställa frågor, komma med synpunkter och, vilket inte är helt ovanligt, få inspiration till egna lösningar som utmynnar i att de själva går från att vara kund till att bli innovatör.

– Innovationer blir till genom flera parallella processer där olika faktorer, många av dem i förväg okända, kommer till under resans gång. Både som kund och leverantör handlar det om att exponera sig själv för oväntade möjligheter, säger Per Frankelius.

En vetenskaplig strävan är att förenkla verkligheten till principiella modeller, för att underlätta förståelsen och med dem som verktyg se olika samband. Men verkligheten är långt mer komplicerad och innehåller många element som forskarna ännu inte har tagit med i sina beräkningar.

– Om Sverige blir bäst i världen på att förstå hur innovationer blir till, finns stora vinster för hela nationen.

Enligt forskaren Per Frankelius är mässor en av de viktigaste metoderna för att goda idéer ska bli verkliga innovationer.

Per Frankelius teorier om mässans roll för innovation sätts på prov under 2015 års stora skogshändelse, SkogsElmia 4-6 juni i skogarna söder om Jönköping. Ett av tre teman på mässan är för övrigt just innovationer.

Elmia söker aktivt efter smarta lösningar som underlättar arbetet med skogen och i skogen. Uppmaningen är att höra av sig, så att nya idéer kan bli till verkliga innovationer på årets största skogsmässa.

Kontakta Elmia på skogselmia@elmia.se eller ring Torbjörn Johnsen på 036-15 22 54.

Publicerad
2014-12-11