Löpande uppdaterad skogsbruksplan i telefonen

Uppdatera skogsbruksplanen med automatik efter varje åtgärd, istället för att samla ändringarna på hög och anlita konsult var tionde år.

Det är en av fördelarna med planeringsverktyget ePlan som Svensk eSkog presenterar på Skogselmia.

Prisverktyget ePlanGrunden är den befintliga skogsbruksplanen som scannas in med OCR-teknik. Det betyder att text förblir text, är sökbart och kan ändras. Planen läggs på en server på nätet, eller i molnet som det numera kallas.

– Skogsbruksplanen får plats i fickan och kan uppdateras ute i skogen, säger Jens Bergström på Svensk eSkog.

Inte bara i fickan utan överallt. I mobiltelefon och surfplatta med särskild app eller hemma vid datorn. Dessutom får berörda enkel tillgång till planen, t ex alla fastighetens ägare, förvaltare och skogsentreprenörer.

– Men det viktiga är att skogsägaren äger sin skogsbruksplan, understryker Jens Bergström.

Funktionerna är, som det brukar vara i den digitala världen, närmast oändliga. Något som uppskattas av dem som redan använder verktyget, är att entreprenören kan lägga in vidtagna åtgärder i skogsbruksplanen via mobiltelefon och att skogsägaren omgående får besked i sin telefon eller dator vad som har gjorts.

I systemet finns även kraftfulla funktioner för prognoser, ekonomiska kalkyler och annat. Systemet konverterar marknadens alla prislistor medelstampriser, vilket gör det lätt att se vem som betalar bäst för olika bestånd. Skogsägaren kan även beräkna intäkter och utgifter 30 år fram i tiden.

Resultatet blir en ständigt aktuell skogsbruksplan, vilket är det minsta som man kan säga om den plan som uppdateras vart tionde år.

– På SkogsElmia presenterar vi ytterligare funktioner, bland annat ett nytt kartverktyg som kan användas i fält. Om skogsägarna tar med sig skogsbruksplanen till mässan, så digitaliserar vi den gratis, säger Jens Bergström.

Publicerad
2015-03-24