Lako satsar åter på Sverige

Lako Forest har varit en föregångare inom utvecklingen av skördaraggregat i Finland. Men fabrikatet har i flera år saknat svensk återförsäljare. På årets SkogsElmia satsar de åter på Sverige med flera nya aggregat.

Lako Forest skördaraggregatLako Forest har tillverkat skördaraggregat i mer än 30 år. Företaget har återförsäljare över hela världen, men sedan några år inte i grannlandet i väster.

– De svenska tillverkarna är så starka att vi har valt att satsa på andra marknader, förklarar VD Turkka Lastunen.

Men nu anser han att Lako med sina nya skördaraggregat klarar konkurrensen. Återlanseringen sker på SkogsElmia 4-6 juni.

Den stora nyheten är uppdateringar av Lakos 2-serie, avsedda för gallring och skörd av energiskog. Aggregaten är moduluppbyggda och kan uppdateras i efterhand.

– Vi kommer även att presentera nya versioner av 3- och 5-serierna, säger Turkka Lastunen.

3-serien är avsedd för andragallringar och slutavverkningar medan 5-serien är kraftfulla slutavverkningsaggregat. Dessutom presenteras en ny version av Lakos skördardator Motomit  på SkogsElmia.

Lako levererar skördaraggregat över hela världen, till olika typer av basmaskiner. Ett specialområde är avverkning av odlad eukalyptus, där Lako har särskilda aggregat som både kvistar och barkar träden.

Publicerad
2015-05-05