Fredrik blev säkrast i landet på motorsåg

Svensk mästare i motorsågning 2015: Fredrik Karlsson från Sörsjön norr om Sälen.

Det sista han gjorde på jobbet vid Malugns Elnät innan han reste till tävlingen var att röja en kraftledningsgata med motorsåg efter en storm.

Champs of Logging

Att fälla träd som lagt sig över kraftledningar är ett exempel på farlig arbetsuppgift, som är skälet att det från årsskiftet krävs körkort för yrkesmässig användning av motorsåg.

En av utbildarna som utfärdar körkort är Champs of Logging, som även arrangerade mästerskapet på SkogsElmia. Deltagarna var deltagare i kurser över hela landet som visat framfötterna under lektionerna.

– Jag gick utbildningen genom jobbet, berättar Fredrik.

Utöver jobbet som elmontör inskränker sig hans erfarenhet av motorsåg till vedbacken hemma hos föräldrarna. Han är med andra ord ett exempel på en svensk normalanvändare av motorsåg, även om jobbet innehåller riskfyllda moment.

– Visst är segern rolig, men det viktigaste är säkerheten, säger Fredrik som bland annat vann en proffsmotorsåg.

Champs of Logging är en vid det här laget väl etablerad metod för säker huggning. Metoden uppfyller Arbetsskyddsstyrelsens krav på dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap, vilket utmynnar i motorsågskörkort.

– Den arbetsgivare som inte ser till att personal som arbetar med motorsåg har körkort, riskerar ett vite på 10 000 kronor per person, säger Mikael Sundberg, utbildare på Champs of Logging.

Enligt honom är körkortskravet väl motiverat. Varje år dödas 7-8 svenskar i skogen, 200 blir invalidiserade för livet och 3 000 skadas. Samtidigt är motorsågen rätt använd ett oundgängligt arbetsredskap, utan vilket det skulle vara betydligt svårare att garantera t ex säker elförsörjning.

Malungs Elnät har nu landets bästa motorsågsförare i sin personal. Vilket inte bara borgar för hög säkerhet på arbetsplatsen utan bidrar även till säker elförsörjning i bygden.

Andraplaceringen gick till Tommy Kensing från Tibro och trea blev Roger Ivarsson från Ingatorp.

Publicerad
2015-06-06
Bilder